top of page
Furnace Flames

Gwresogi

Gall newid i bwmp gwres leihau ôl troed carbon eich cartref hyd at 65%

Gallech arbed hyd at 50% oddi ar eich biliau gwresogi blynyddol tra'n gostwng eich allbwn CO2 2 dunnell gyda chyfradd effeithlonrwydd o 400% ar y pwmp gwres arferol. Sydd 4 gwaith yn fwy effeithlon na boeleri trydan a nwy ar 85%.

Beth yw ffynhonnell aer hemewn pympiau?

Mae pwmp gwres ffynhonnell aer (ASHP) yn ateb gwresogi arbed ynni effeithiol ar gyfer eich cartref ni waeth beth fo'r hinsawdd. Mae'r opsiwn hwn sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd yn echdynnu'r ynni solar sy'n cael ei storio yn yr aer ac yn ei drawsnewid yn ynni gwres, gan ddarparu gwres a dŵr poeth i'ch cartref.

Ystyrir mai pympiau gwres ffynhonnell aer yw un o’r datrysiadau gwresogi mwyaf effeithlon a fforddiadwy yn y DU, ac o ganlyniad, disgwylir iddynt chwarae rhan hollbwysig yn nod y DU i gyflawni Net Sero erbyn y flwyddyn 2050.

Sut mae ASHP yn gweithio?

Mae pympiau gwres ffynhonnell aer (ASHP’s) yn systemau gwresogi carbon isel sy’n cymryd aer amgylchynol ac yn ei hybu i dymheredd uwch gan ddefnyddio cywasgydd. Yna mae'n trosglwyddo'r gwres i'r system wresogi yn eich cartref. Meddyliwch amdano fel oergell yn y cefn.

ASHPD

Effeithlonrwydd uchelMae ency yn golygu arbed arian

Mae effeithlonrwydd yn fesur o faint o ynni y mae dyfais yn ei gyflenwi i'ch cartref o'i gymharu â faint o ynni y mae'n ei ddefnyddio. Mae'r systemau gwresogi mwyaf effeithlon yn darparu sawl gwaith dros faint o ynni y maent yn ei ddefnyddio.

Mae ffwrneisi a boeleri yn cynhyrchu ynni o losgi tanwyddau ffosil gydag effeithlonrwydd sy'n amrywio rhwng 78-98%. Ar y llaw arall, gall pwmp gwres gyflenwi 3 i 4 cilowat (kW) o wres am bob 1kW o drydan y mae'n ei ddefnyddio, gan gyflenwi hyd at 400% o ynni. Maent yn defnyddio trydan yn lle tanwydd ffosil gan wneud dewis arall sy'n fwy ecogyfeillgar gyda'r bonws ychwanegol o effeithlonrwydd uchel.

Mae pympiau gwres yn fwy effeithlon na systemau gwresogi trydanol eraill oherwydd gallant redeg ar 70% yn llai o drydan. Yn lle cynhyrchu gwres, maen nhw'n amsugno gwres o'r aer y tu allan i'w gludo i'r tŷ.

HEAT PUMP

Gwarant pwmp gwres ffynhonnell aer

Mae ein holl bympiau gwres ffynhonnell aer yn dod â gwarant gweithgynhyrchwyr 7 mlynedd fel safon. Fodd bynnag, er mwyn i'r warant fod yn ddilys, mae angen i'ch pwmp gwres ffynhonnell aer gael gwasanaeth blynyddol ar gyfer pob blwyddyn o'r warant. Rydym yn cynnig ein cynlluniau gwasanaeth ein hunain i’n cwsmeriaid am ddim ond £25 y mis sy’n cynnwys gwasanaeth blynyddol ac amddiffyniad rhag unrhyw broblem a all godi.

bottom of page