top of page
Insulation Installation

Inswleiddiad

Mae 25% o wres yn cael ei golli trwy do heb ei inswleiddio.

Os oes gan eich cartref waliau solet, gallech arbed hyd at50% oddi ar eich biliau gwresogi misol. Ynghylch1 mewn3 Mae gan gartrefi’r DU waliau solet, ac amcangyfrifir hynny45% o'r gwres yn cael ei golli trwy y muriau hyn.

Solid Wall Insulation

Beth yw inswleiddio waliau solet?

Mae inswleiddiad wal fewnol (IWI) yn fwrdd plastr inswleiddio thermol sydd wedi'i gysylltu â'ch waliau mewnol, sy'n agored yn uniongyrchol i'r elfennau allanol.

Nid oes angen insiwleiddio pob wal, dim ond lle byddai gennych berimedr colli gwres.

Yna caiff yr ardaloedd hyn eu plastro i orffeniad uchel gan sicrhau bod eich eiddo yn llawer mwy ynni-effeithlon yn ogystal ag edrych yn wych!

Inswleiddiad wal geudod

Defnyddir inswleiddiad wal geudod i leihau colli gwres trwy wal geudod trwy lenwi'r gofod aer â deunydd sy'n atal trosglwyddo gwres. Mae hyn yn dal yr aer yn y ceudod, gan atal colli gwres ac arwain at gostau gwresogi is.

Gallai gosod inswleiddiad wal geudod mewn tŷ pâr cyffredin arbed hyd at45% o wres yn cael ei golli trwy y muriau.

Cyfrifon gwresogi hyd at70% o'r ynni a ddefnyddir mewn cartref cyffredin.

Beth yw lle yn y to?

Gall inswleiddio ystafell yn y to helpu i atal gwres rhag dianc trwy do eich cartref ac atal aer oer o'r tu allan rhag dod i mewn. Mae hyn yn golygu bod eich cartref yn aros yn gynhesach, gan leihau faint o ynni rydych chi'n ei ddefnyddio.

Gyda 25% o wres yn cael ei golli trwy do cartref, cael insiwleiddio yn y to yw un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o atal gwres rhag dianc ac arbed arian ar filiau gwresogi.

Mae inswleiddio ystafell yn y to yn aml yn cael ei ddrysu ag insiwleiddio atig, pan, mewn gwirionedd, mae'n gynnyrch gwahanol iawn ac yn cynnwys proses osod wahanol. Defnyddir inswleiddiad llofft o fewn gofod croglofftydd gwag, lle defnyddir inswleiddiad ystafell yn y to o fewn llofft sydd wedi'i thrawsnewid, neu sy'n cael ei defnyddio, fel ystafell yn y tŷ.

Bydd y mesur effeithlonrwydd ynni hwn yn helpu i leihau eich biliau ynni ac allyriadau CO2.

Insulation Installation

Amcangyfrifir bod 25% o wres yn cael ei golli drwy'r to mewn cartref heb ei inswleiddio.

Beth yw inswleiddio atig?

Mae insiwleiddio eich atig, atig neu do fflat yn ffordd syml ac effeithiol o leihau colledion gwres a lleihau eich biliau gwresogi. Mae inswleiddiad llofft yn effeithiol am o leiaf 40 mlynedd ac mae'n hollol rhad ac am ddim o dan y cynllun. Os yw mynediad yn hawdd a distiau eich llofft yn rheolaidd, gallwch ddefnyddio rholiau o insiwleiddio gwlân mwynol.

 

Gosodir yr haen gyntaf rhwng y distiau, yna gosodir haen arall ar ongl sgwâr i orchuddio'r distiau a dod â'r inswleiddiad i'r dyfnder gofynnol - mae'r safon newydd hyd at 300mm o ddyfnder i ddarparu'r effeithlonrwydd mwyaf posibl.

Pa gyllid sydd ar gael?

Gall grantiau diweddaraf y llywodraeth gwmpasu mesurau arbed ynni hyd at gost o £45,000 i drin eich eiddo a lleihau eich defnydd o ynni. Mae’n hawdd gwneud cais os ydych yn derbyn budd-daliadau cymhwyso, ond efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn cymorth hyd yn oed os nad ydych.

Funding
bottom of page